Hợp tác cùng phát triển

Biểu phí tài khoản DBA

BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN DBA 

Dành cho khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới chăm sóc riêng

STT  LOẠI DỊCH VỤ  MỨC PHÍ  LƯU Ý 
1 Giao dịch trực tuyến cơ sở  Phí bậc thang từ 0,2%/GTGD VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 400 triệu đồng trở lên 0,20%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng 0,25%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng 0,30%  
  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Dưới 80 triệu đồng 0,35%    
2 Giao dịch trực tuyến phái sinh    
2.1 Phí giao dịch trực tuyến phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) Mức phí/HĐTL (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn)  
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL  4.000 VNĐ  
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL  3.000 VNĐ  
  Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên   2.000 VNĐ  
2.2 Phí giao dịch phái sinh (trả Sở)  2.700 VNĐ Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
3 Giao dịch chứng quyền  Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu   

Mức phí giao dịch ưu đãi: 0.15% áp dụng cho các trường hợp:

  • Khách hàng có giá trị giao dịch tối thiểu từ 800 triệu đồng/ngày/tài khoản
  • Khách hàng được phê duyệt bởi Giám đốc kinh doanh: mức ưu đãi tối thiểu 0.15%, thời gian trải nghiệm tối đa 6 tháng. Sau thời gian trải nghiệm, phí giao dịch tự động chuyển về mức phí tiêu chuẩn. 

Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Chuyên viên Môi giới để có được mức giá thoả thuận