Hợp tác cùng phát triển

Biểu phí tài khoản DAA

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ LƯU Ý 
1 Giao dịch trực tuyến cơ sở 0.15% VNDIRECT thực hiện giảm 0,003% phí giao dịch so với biểu phí trên đây đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
2 Giao dịch trực tuyến phái sinh     
2.1 Phí giao dịch phái sinh (không bao gồm phí trả Sở) Mức phí/HĐTL (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn)
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 1 – 99 HĐTL  4.000 VNĐ
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 100 – 299 HĐTL  3.000 VNĐ
Khối lượng giao dịch trong ngày từ 300 HĐTL trở lên  2.000đ VNĐ
2.2 Phí giao dịch phái sinh (trả Sở)  2.700 VNĐ Điều chỉnh giảm 10% từ mức 3.000/hợp đồng xuống còn 2.700đ/hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân trong thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021.
3 Giao dịch chứng quyền Miễn phí Mua/Bán trong 6 tháng đầu

Với những giao dịch có giá trị lớn, đi kèm với những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Phòng Sản phẩm Dịch vụ chứng khoán để có được mức giá thoả thuận