Hợp tác cùng phát triển

CTCP Vận tải Biển Việt Nam trả cổ tức là 1.200 đ/cp

Công bố thông tin 06/01/2009    243

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo.

VNDIRECT thực hiện chi trả cổ tức của Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (VOSCO) cho các Khách hàng có Hợp đồng Dịch vụ đấu giá với VNDIRECT.

Nội dung chi tiết như sau:

                  Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo form mẫu đính kèm)

                  Mức chi trả: 12% mệnh giá ( tương ứng 1.200 Đ/CP)

                  Đối tượng chi trả: Những Khách hàng có Hợp đồng Dịch vụ đấu giá VOSCO với VNDIRECT chưa thực hiện sang tên sổ cổ đông tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tính đến ngày chốt danh sách (01/12/2008).

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0439 410 510 (Ext: 4305 hoặc 5504)

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status