Hợp tác cùng phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Công bố thông tin 21/11/2016    248

Chia sẻ

Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với nội dung như sau:

  • Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: NGUYỄN HỒNG ĐIỆP
  • Sinh ngày: 07/10/1965                            Quốc tịch: Việt Nam
  • Giấy CMND số: 023784846 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2014.

Trân trọng

QD 1274.QD.UBCK

DMCA.com Protection Status