Hợp tác cùng phát triển

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN

Công bố thông tin 07/10/2016    463

Chia sẻ

  • Cổ phiếu bị bán giải chấp: TNT
  • Tên khách hàng: Nguyễn Gia Long
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tài Nguyên: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến bán giải chấp: 1.427.430 cổ phần

·         Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 10/10/2016

DMCA.com Protection Status