Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công bố thông tin 27/04/2016    663

Chia sẻ

Ngày 27/4/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Tại cuộc họp, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên HĐQT xin từ nhiệm. Vì vậy, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố thông tin thay đổi Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

–   Thành viên HĐQT từ nhiệm: Ông Võ Văn Hiệp, có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác

–   Thành viên HĐQT thay thế: Ông Phạm Lê Nhật Quang

Trân trọng!

DMCA.com Protection Status