Tại ngày làm việc cuối cùng hàng tháng, VNDIRECT sẽ thực hiện rút ký quỹ của những tài khoản ký quỹ có số dư không đủ khả năng giao dịch 1 Hợp đồng tương lai (nhỏ hơn 16.875% * Giá trị tham chiếu 1 HĐTL), nhằm hỗ trợ Quý khách không phát sinh phí ký quỹ ngoài mong muốn cho tháng tiếp theo. Nếu tài khoản của Quý khách phát sinh VM lỗ, VNDIRECT không thể thực hiện rút toàn bộ số dư ký quỹ về. Do vậy, Quý khách cần chủ động quản lý tài sản của mình để tránh phát sinh phí hoặc bị rút ký quỹ ngoài mong muốn.

      Chi tiết xem TẠI ĐÂY

      Hỏi đáp Chat với chúng tôi