Hợp tác cùng phát triển

CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT & cơ sở tính lãi trên tài khoản chứng khoán

Công bố thông tin 14/03/2018    1101

Chia sẻ

Do vậy VNDIRECT xin cập nhật tới Quý khách hàng chính sách về lãi suất và cơ sở tính lãi áp dụng trên tài khoản chứng khoán, tài khoản tiền gửi hỗ trợ lãi suất như sau:

Tiền không kỳ hạn trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT Mức lãi suất là 0.3%/năm dựa trên cơ sở tính lãi 1 năm có 365 ngày, áp dụng kể từ ngày 19/03/2018
Tiền không kỳ hạn trên tài khoản chứng khoán phái sinh tại VNDIRECT
Tiền không kỳ hạn trên tài khoản CCP tại Vietinbank Mức lãi suất là 0.5%/năm dựa trên cơ sở tính lãi 1 năm có 365 ngày, áp dụng kể từ ngày 19/03/2018
Tiền có kỳ hạn trên tài khoản tiền gửi hỗ trợ lãi suất Mức lãi suất từng kỳ hạn theo quy định của VNDIRECT dựa trên cơ sở tính lãi 1 năm có 365 ngày, áp dụng tính lãi từ ngày gửi tiền đối với các khoản tiền gửi trong hạn tại ngày 19/03/2018 trở đi

 

DMCA.com Protection Status