Hợp tác cùng phát triển

Công ty VNDIRECT có trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông không?

02/10/2019    207

Chia sẻ

VNDIRECT có trả cổ tức hằng năm cho cổ phiếu phổ thông, với tỷ lê tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

 

DMCA.com Protection Status