Góp ý cho VNDIRECT

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Tìm theo ngày

05/11

năm 2015

Nghệ thuật bán hàng bậc cao tại Đà Nẵng

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 381

Trong tháng 10/2015, khóa học “Nghệ thuật bán hàng bậc cao – Sell or be Sold” đã được tổ chức thành công tại Chi nhánh Đà Nẵng với sự chia sẻ, hướng dẫn của anh Nguyễn Minh Đức – Trưởng…

23/10

năm 2015

Khóa học kỹ năng dẫn giảng – Train the trainer

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 821

Với mục tiêu mở rộng và nâng cao đội ngũ giảng viên nội bộ để phục vụ cho các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực của VNDIRECT, Trung tâm đào tạo (TTĐT) xây dựng và tổ chức…

01/10

năm 2015

Phát triển năng lực đội ngũ lãnh đạo VNDIRECT

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 397

Khai giảng ngày 05/09/2014, chương trình đào tạo Phát triển năng lực đội ngũ lãnh đạo VNDIRECT đã thu hút gần 40 học viên cùng nhau trải qua 12 tháng học tập, với 24 chủ đề sáng tạo về kiến…