1 2 3 4 5

   LỊCH KHAI GIẢNG HỘI THẢO DO CÁC PHÒNG MÔI GIỚI VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 1/2018

   November 28, 2017 14:07:19

   Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 1 này, Các phòng Môi Giới VNDIRECT tiếp tục tổ chức các Hội thảo miễn phí do các chuyên gia chứng khoán trực tiếp chia sẻ.

   HỘI THẢO “CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ”

   October 27, 2017 09:37:16

   Triển khai và phát triển đa dạng các loại chứng khoán là một hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK). Cùng với thị trường phái sinh, Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) dự kiến được niêm yết và giao dịch vào cuối năm 2017 được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu đáng mừng cho TTCK Việt Nam. Để nhà đầu tư có một cái nhìn hoàn thiện về sản phẩm này, VNDIRECT tổ chức hội thảo miễn phí “Chứng quyền có bảo đảm và cơ hội đầu tư” dành cho tất cả các nhà đầu tư.

   LỊCH KHAI GIẢNG HỘI THẢO DO CÁC PHÒNG MÔI GIỚI VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 10/2017

   September 22, 2017

   Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 10 này, Các phòng Môi Giới VNDIRECT tiếp tục tổ chức các Hội thảo miễn phí do các chuyên gia chứng khoán trực tiếp chia sẻ.

   LỊCH KHAI GIẢNG HỘI THẢO DO CÁC PHÒNG MÔI GIỚI VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 09/2017

   August 25, 2017 15:16:00

   Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 09 này, Các phòng Môi Giới VNDIRECT tiếp tục tổ chức các Hội thảo miễn phí do các chuyên gia chứng khoán trực tiếp chia sẻ.

   LỊCH KHAI GIẢNG HỘI THẢO DO CÁC PHÒNG MÔI GIỚI VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 08/2017

   July 25, 2017 16:21:57

   Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 08 này, Các phòng Môi Giới VNDIRECT tiếp tục tổ chức các Hội thảo miễn phí do các chuyên gia chứng khoán trực tiếp chia sẻ.

   Hội thảo “Thị trường chứng khoán phái sinh và cơ hội đầu tư” lần đầu tiên tại Đà Nẵng

   July 11, 2017 16:27:08

   VNDIRECT đã tổ chức thành công hội thảo “Chứng khoán phái sinh và đầu tư” vào ngày 1 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng, chương trình vẫn thu hút được gần 500 đơn đăng kí và hơn 300 nhà đầu tư tham dự.

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi