1 2 3 4 5

   Hướng dẫn đăng ký thiết bị điện tử trong giao dịch chứng khoán

   March 26, 2019

   Từ ngày 28/03/2018, theo Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về phiếu lệnh điện tử, mỗi lệnh đặt của Quý khách phải bao gồm các thông tin: Thông tin lệnh đặt: số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán, số lượng và giá giao

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi