THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

   April 20, 2017 17:53:28

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam

   April 19, 2017 18:23:19

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi