1 2 3 4 5

   LỆNH ĐIỀU KIỆN – TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO NHÀ ĐẦU TƯ

   March 16, 2018

   Lệnh điều kiện sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và chớp cơ hội mua/ bán chứng khoán tại mức giá mục tiêu tự định trước. Công cụ này hoàn toàn phù hợp với những nhà đầu tư không có thời gian theo dõi giá chứng khoán và đã xác định trước mức giá mua/ bán của mình hoặc những nhà đầu tư lướt sóng muốn sử dụng các chiến thuật đầu tư. Ngay khi giá chứng khoán thỏa mãn điều kiện định trước, lệnh sẽ tự động được đẩy vào hệ thống để thực hiện khớp lệnh.

   CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DO CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG KHOÁN CỦA VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 3/2018

   March 02, 2018 14:04:59

   Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán đến việc sử dụng Amibroker tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 3 này, Các chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT sẽ tổ chức các Hội thảo miễn phí như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi