Hợp tác cùng phát triển

Thông tin trái phiếu

Tìm theo ngày

21/05

năm 2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HÀ

Thông tin trái phiếu 303

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bắc Hà cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau: Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        …

21/05

năm 2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU DXG201801

Thông tin trái phiếu 391

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu DXG201801 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau: Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:         – Tên trái phiếu:        DXG201801…

21/05

năm 2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU DXG201803

Thông tin trái phiếu 613

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu DXG201803 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau: Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:         – Tên trái phiếu:        DXG201803…

21/05

năm 2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2018

Thông tin trái phiếu 418

Để phục vụ cho việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2018 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau: Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:         – Tên trái…

21/05

năm 2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2017

Thông tin trái phiếu 413

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2017 March 19, 2019 Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2017 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như…

21/01

năm 2019

Thông Báo ngày trả Lãi Trái Phiếu Bình Hiệp lần 1

Thông tin trái phiếu 277

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo ngày 30/01/2019 là ngày trả lãi lần 1 đối với trái phiếu Bình Hiệp với những thông tin chi tiết như sau:

18/01

năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ nhận lãi TP Đất Xanh

Thông tin trái phiếu 336

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu DXG.2018.01 và DXG.2018.03 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :
DMCA.com Protection Status