1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

   October 16, 2018

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 15/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ SỞ HỮU

   October 03, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

   September 25, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi