1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

   April 17, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc tổ chức đấu giá chào bán lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

   March 29, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi