Góp ý cho VNDIRECT

Nghiên cứu cổ phiếu

Tìm theo ngày

25/05

năm 2020

LPB – Mức tăng trưởng cao trong Q1/2020 khó duy trì cho cả năm – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 86

LN ròng Q1/2020 tăng 18,4% sv cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng. Mức tăng trưởng cao khó duy trì cho cả năm do chi phí dự phòng dự báo tăng. Duy trì khuyến nghị Khả…
download

25/05

năm 2020

HPG – Mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020 – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 120

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 10,4% để phản ảnh triển vọng tốt hơn của HPG trong giai đoạn 2020-21. HPG đặt mục tiêu tăng trưởng LN ròng năm 2020 tối thiểu 18,8% sv cùng kỳ. Chúng…
download

22/05

năm 2020

TCB – Tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ bù đắp chi phí tăng trong Q1/20 – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 111

Lợi nhuận ròng Q1/2020 tăng 17,9% so với cùng kỳ (svck), lên 2.456 tỷ đồng, đạt 22,8% dự phóng năm 2020 của chúng tôi. Hạ dự báo EPS giai đoạn 2020-2022 0,3-5,4% do giảm dự phóng tăng trưởng cho vay…
download

18/05

năm 2020

VPB – Ưu tiên chất lượng tài sản hơn lợi nhuận – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 179

LN ròng Q1/2020 tăng mạnh 62,7% sv cùng kỳ mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhờ tăng cường quản lý chi phí và quản lý rủi ro. LN ròng Q1/2020 đạt 2.314 tỷ, thấp hơn và chỉ…
download

14/05

năm 2020

POW – KQKD Q1/2020 chịu ảnh hưởng từ lỗ tỷ giá – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 160

Doanh thu Q1/20 đạt 7,975 tỷ đồng, giảm 5,5% sv cùng kỳ do sản lượng điện sụt giảm 4,3% sv cùng kỳ. LN ròng Q1/2020 đạt 444 tỷ đồng, sụt giảm 49,5% sv cùng kỳ và đạt 15,2% so với…
download

14/05

năm 2020

PVD – Chưa chịu áp lực từ giá dầu giảm – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 82

LN ròng Q1/20 tăng mạnh lên mức 1tr USD từ mức lỗ 3,8tr USD trong Q1/19 tuy nhiên mới chỉ đạt được 9,5% dự phóng cả năm của chúng tôi. Tác động của sự sụt giảm giá dầu gần đây…
download

13/05

năm 2020

DBC – Tăng trưởng vượt trội trong quý 1/2020 – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 133

Lợi nhuận ròng quý 1/2020 tăng 1.638,6% so với cùng kỳ lên 349 tỷ đồng, bằng 56,9% dự phóng lợi nhuận cả năm trước đây của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng DBC ít bị tác động bởi đại dịch…
download

07/05

năm 2020

MBB – Dịch bệnh bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới MBB – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 195

Lợi nhuận ròng Q1/2020 đạt 1.712 tỷ đồng, tương đương với 19,7% dự báo cả năm của chúng tôi. Dịch bệnh Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới MBB khiến dư nợ cho vay giảm và nợ xấu tăng.…
download

06/05

năm 2020

KBC – Kết quả trái chiều – Cập nhật KQKD

Nghiên cứu cổ phiếu 151

Doanh thu (DT) Q1/20 tăng 11,2% sv cùng kỳ, đạt 556 tỷ đồng nhờ vào DT cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) tăng 18% sv cùng kỳ, chủ yếu đến từ KCN Tân Phú Trung. Lơi nhuận ròng giảm…
download

05/05

năm 2020

ACB – Q1/20: Lợi nhuận khả quan giữa thách thức – Cập nhật

Nghiên cứu cổ phiếu 141

Lợi nhuận Q1/2020 tăng 12,5% so với cùng kỳ (svck) lên 1.537 tỷ đồng, đạt 22,4% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi giảm 7,0-9,6% dự báo EPS 2020-22 trên cơ sở điều chỉnh giảm dự phóng tăng…
download