BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ 
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Phần 1: Kiến thức cơ bản

Trải nghiệm ngay

CKPS là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

CKPS là hợp đồng về một giao dịch diễn ra trong tương lai, được xác định trước ở thời điểm hiện tại

Trải nghiệm ngay

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ?

Giao dịch trong ngày 

Đòn bẩy tài chính

VÌ SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN PHÁI SINH

CKPS không phải chịu lãi suất với tỷ lệ ký quỹ chỉ 15% giá trị hợp đồng (cao gấp 2-5 lần thị trường Chứng khoán Cơ sở).

Nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống do có thể bán trước và mua lại sau các hợp đồng tương lai.

Đầu tư linh hoạt

Quản lý rủi ro

CKPS là công cụ quản lý rủi ro khi giá cổ phiếu thị trường Chứng khoán Cơ sở giảm. 

Nhà đầu tư có thể đóng/mở vị thế (giao dịch mua/bán) ngay trong phiên (mua cái bán ngay không cần đợi 2 ngày như thị trường Chứng khoán Cơ sở).

Trải nghiệm ngay

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Giao dịch bán có thể tham gia bất cứ lúc nào
Tính thanh quản cao, có thể bán ngay sau khi mua. Lãi/lỗ xác định ngay trong ngày (T0)
Đòn bẩy tài chính: Cao gần 7 lần, không mất lãi vay
Khối lượng niêm yết không bị giới hạn
Giờ giao dịch từ 8:45 đến 14:45
Thời gian sở hữu cho đến ngày đáo hạn
Khối lượng giao dịch tối thiểu là 1 hợp đồng
Khối lượng nắm giữ tối đa cho nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và tổ chức là 10,000 hợp đồng
Khối lượng niêm yết giới hạn bằng khối lượng phát hành
Giao dịch bán chỉ khi có cổ phiếu trong tài khoản
Tính thanh quản trung bình: Đợi 3 ngày sau khi mua cổ phiếu (T3) mới có thể giao dịch bán
Đòn bẩy tài chính: Thấp 2-3 lần và phải chịu lãi vay
Giờ giao dịch từ 9:00 đến 14:45
Khối lượng giao dịch là 100 cổ phiếu với sàn HNX và UPCOM, 10 cổ phiếu với sàn HOSE
Không giới hạn thời gian sở hữu
Không giới hạn khối lượng nắm giữ tối đa

CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

Trải nghiệm CKPS Trải nghiệm CKCS

BẠN CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ THAM GIA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

Đòn bẩy tài chính cao gấp 7 lần mà không phát sinh giao dịch vay

Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn nhỏ bằng 15% giá trị hợp đồng

Khối lượng niêm yết không bị hạn chế nên bạn có thể đầu tư không giới hạn

BẠN CẦN 15 - 18 TRIỆU TRÊN 1 HỢP ĐỒNG CHỈ SỐ VN30-INDEX

Trải nghiệm ngay
Mở tài khoản cơ sở Mở tài khoản Phái Sinh

CÁCH THỨC MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH